home1

За нас

Строителна  компания МИЛЕВ   ЕООДе създадена през 1991 год . Започва като първата  агенция  за недвижими  имоти в гр.  Хасково .  Работи активно на територията на региона и в цялата страна  и продължава своето развитие като  строителна фирма .

Фирмата изгражда обекти на територията на регион  Хасково  ,  работи с  Мобиком   и с други големи частни компании .

Строителна фирма  МИЛЕВ ЕООД изпълнява пълен строителен ингенеринг  и  инвестиционна  дейност  -   договаряне и закупуване на терена ,  инвестиционно  проучване  ,  изготвяне на ПУП   и  работни проекти  ,  изграждане на строежа в напълно завършен вид  , и реализация на обектите в сградата на пазара на имоти  - за продажба или рентиране .
От своето създаване до сега фирмата е изградила над 30  строителни обекта , възложени от различни инвеститори  и всички с високо качество на строителния продукт .

Фирмената политика се базира на следните основни принципи :
  • Коректни отношения с инвеститорите
  • Срочно и качествено изграждане на договорените строителни работи
  • Вътрешно  фирмен контрол за качеството и сроковете на изпълнение на СМР
prezentacia_220x173

Видео бокс